سنسور دریچه گاز مزدا 323 (TPs):

این سنسور مقاومتی، مجهز به یک پتانسیومتر بوده که با چرخش محور درون مجموعه دریچه گاز می چرخد و عهده دار ارسال موقعیت دریچه گاز به PCM (کامپیوتر مزدا 323) می باشد. TPs دارای پورتی مجهز به سه سیم B، A و C می باشد. 

شکل 1: موقعیت قرار گرفتن THROTTLE POSITION (TP) SENSOR

 

 

شکل 2: پورت TPs

وظایف سنسور دریچه گاز مزدا 323:

1- شناسایی وضعیت دریچه گاز و اعلام موقعیت آن به (PCM) کامپیوتر خودرو که در نهایت منجر به غنی و یا فقیر شدن غلظت سوخت می شود؛

2- شناسایی و تشخیص وضعیت های مختلف موتور (شتابگیری مثبت و منفی و ...).

 

علایم خرابی دریچه گاز مزدا 323:

1- تاخیر در دور گرفتن یا همان شتابگیری اولیه؛

2- در حالت سرد بودن موتور، در دمای نرمال و دور موتور Idle، دور موتور خود به خود شروع به بالا رفتن می کند؛

3- در مواقع شتابگیری خودرو، موتور دچار وقفه یا ریپ می شود؛

4- در صورت وجود رطوبت در داخل سنسور و یا فرسودگی و خرابی، در دور بالا نوسان در دور موتور ایجاد می شود؛

5- بر اساس تجربه مشاهده شده با خرابی این سنسور، در هنگام گاز دادن به خودرو، انتشار دود سیاه ملاحظه می شود. (این حالت در هنگام خرابی سنسور MAF و سوزن های پاشش سوخت و ... هم مشاهده می شود)

 

نکته: تنظیم دقیق این سنسور در عملکرد خودرو بسیار پر اهمیت است.

 

شکل 3: تفکیک پذیری پورت و امکان اصلاح سیمهای TPs مزدا 323