سنسور یا سوپاپ دور آرام مزدا 323:

در خودروی مزدا 323 نیز همانند بقیه خودروهای جدید قطعه ای جهت تنظیم دور موتور در دور آرام تعبیه شده است. طراحی این قطعه کاملا مختص به مزدا بوده و بر خلاف سنسور دور آرام اکثر خودروها که در اصطلاح پله ای و سه سیم می باشند در مزدا 323 به صورت دیافراگمی و دو سیم می باشد. بر این اساس در خودروی مزدا 323 بعد از جدا نمودن پورت و وصل مجدد پورت قطعه مذکور نیاز به ریتایمینگ وجود ندارد. شماره فنی این قطعه در مزدا 323 اف ال، ZM01 20 660 می باشد.

 شکل 1: سنسور یا سوپاپ دور آرام مزدا 323

وظایف سنسور یا سوپاپ تنظیم دور آرام مزدا 323:

1- کنترل نمودن دور موتور در مواقع استارت زدن، گرفتن بار اضافی از موتور همانند (روشن کردن چراغ های خودرو، گذاشتن پا روی ترمز، گردش فرمان به چپ و راست، فعال شدن کمپرسور کولر و ...؛

2- ممانعت از قطع سریع جریان هوای ورودی به موتور با برداشتن ناگهانی پا از روی پدال گاز خودرو؛

3- کمک به شتابگیری سریع در هنگام فشار ناگهانی بر روی پدال گاز خودرو؛

4- تنظیم مناسب ترکیب سوخت و هوا در مواقع لزوم با کنترل میزان هوای تحت کنترل خود؛

5- انجام ساسات در خودروهای انژکتوری.

 

توجه 1: در هنگام باز و بسته کردن سنسور مذکور از روی دریچه گاز، کاملا مراقب سوکت روی قطعه باشید. پایه سوکت مذکور بسیار ضعیف و کاملا شکننده است؛

توجه 2: هرگز موقعیت اولیه پیچ آلنی روی سنسور دور آرام را تغییر ندهید. تغییر پیچ مذکور، تنظیم کارخانه ای قطعه را به هم زده و کارکرد ماشین را در دور آرام از حالت استاندارد خارج می کند. علاوه بر آن نیز بر دیگر کارکردهای این سنسور اثر سوء خواهد گذاشت.

 

شکل 2: تفکیک پذیری پورت و امکان اصلاح سیمهای سنسور دور آرام مزدا 323