فن رادیاتور مزدا 323:

فن رادیاتور مزدا 323 از قطعات زیر تشکیل شده است:

1- پروانه 2- بادگیر 3- موتور فن

پروانه (Cooling fan blade): این قطعه در نوع آسیایی خود از تعداد 5 پره و در نوع اروپایی از نوع 4 پره تشکیل شده است. با گردش پروانه ایجاد مکش هوا به سمت داخل موتور را جهت خنک سازی سیستم خواهیم داشت.

بادگیر (Radiator cowling): این قطعه نقش بسیار مهمی در ایجاد مکش هوای زیاد را دارد. عدم وجود آن باعث بالا رفتن دمای موتور می‌شود.

موتور فن (Cooling fan motor): این قطعه نیز در دو نوع اروپایی و آسیایی موجود می‌باشد. در تهیه آن نیز دقت کنید.

 

نکته: در صورتیکه پورت فن خراب شد و قصد تعویض آن را داشتید مراقب باشید قطب‌های + و - را اشتباه وصل نکنید. بستن اشتباه سیم‌ها منجر به بر عکس شدن چرخش فن شده و در نتیجه مکش هوا به سمت موتور را نخواهیم داشت. درنتیجه دمای خودرو بالا رفته و موتور جوش می‌آورد.